Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

1 - 10 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vojaško študijsko potovanje
Blaž Torkar, 2023

Keywords: taktična vaja brez moštva, ogled bojišča, zgodovina, študija primera
Published: 02.02.2023; Views: 138; Downloads: 92
.pdf Fulltext (633,10 KB)

2.
Vojaška infrastruktura in razvojni potenciali za njeno izboljšanje
Uroš Žibert, 2022

Abstract: Vojaška infrastruktura je eden izmed pomembnih elementov vojaške zmogljivosti. Zagotavlja bistvene razmere za življenje, delo in usposabljanje pripadnikov ter podporo za delovanje. Izpostavljena je novim sodobnim varnostnim grožnjam in hitremu tehnološkemu razvoju, pri čemer mora poskrbeti za potrebe vojske, biti mora finančno vzdržna in omogočati prihodnji razvoj. Vojska mora vzpostaviti infrastrukturni razvoj, ki bo zagotovil doseganje rezultatov in ohranil odzivnost na spreminjajoče se varnostno okolje ter aktualne težnje. Slovenska vojska je na podlagi analiz in zavedanja glede stanja vojaške infrastrukture, varnostnih groženj ter hitrega tehnološkega razvoja v zadnjem načrtovanem obdobju začela intenzivne procese načrtovanja razvoja in posodobitve vojaške infrastrukture. Cilj tega je stroškovno vzdržna, optimizirana in prilagojena vojaška infrastruktura, ki bo podpirala delovanje Slovenske vojske tako zdaj kot v prihodnosti.
Keywords: vojaška infrastruktura, razvoj, zmogljivost, model, trendi
Published: 13.01.2023; Views: 161; Downloads: 71
.pdf Fulltext (3,56 MB)

3.
Poveljevanje na podlagi poslanstva – pogoji za njegovo uspešno implementacijo v Slovensko vojsko
Aleš Umek, 2022

Abstract: Doktrina Slovenske vojske opredeljuje poveljevanje na podlagi poslanstva kot temeljno obliko vodenja, vendar pa tega modela vodenja ni preprosto izvajati. Za njegovo uspešno izvedbo mora biti izpolnjenih več pogojev. Zato avtor analizira uspešnost izvajanja koncepta poveljevanja na podlagi poslanstva v sodobnih zahodnih vojskah, predvsem v ameriški vojski, predlaga smernice za uspešno izvedbo koncepta in primerja, ali Slovenska vojska izpolnjuje kriterije za uspešno izvedbo poveljevanja na podlagi poslanstva. Ker smernic za izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva ni veliko, avtor poskuša skozi koncept opolnomočenja ugotoviti, kako je z izvajanjem poveljevanja na podlagi poslanstva v Slovenski vojski. Avtor ugotavlja, da v Slovenski vojski še niso izpolnjeni vsi pogoji za uspešno izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva v praksi, in opozarja, katerim področjem je treba dati večji poudarek, da bo izvajanje uspešno, ter predlaga, kaj je treba narediti na strateški ravni, da bi predstavljena koncepta lahko zaživela v Slovenski vojski.
Keywords: poveljevanje na podlagi poslanstva, vodenje, opolnomočenje
Published: 13.01.2023; Views: 144; Downloads: 60
.pdf Fulltext (1,18 MB)

4.
Uporaba tehnologije pete generacije mobilnih omrežij za vojaške namene
Stanislav Šantelj, 2022

Abstract: Nove tehnologije nezadržno prodirajo v človekovo življenje in življenje družbe. Odkar je bilo leta 1981 uvedeno prvo brezžično omrežje, je število mobilnih naprav naraslo v milijarde. Brezžična omrežja 4. generacije (4G) ne morejo zadovoljiti naraščajočega povpraševanja in tehničnih zahtev, zato jih postopoma nadomešča nova, peta generacija mobilnih omrežij (5G). Omrežja 5G bodo omogočila nove storitve in postala živčni sistem prihodnje povezane družbe. Na razvoj in upravljanje novih omrežij ne vpliva zgolj tehnika, temveč veliko dejavnikov. Najpomembnejši za obrambni sistem so strategije, frekvenčni spekter, standardizacija, varnost in geopolitika. Tako kot tehnične rešitve, zmogljivosti nove generacije, sistemske komponente in arhitektura omrežja so tudi dejavniki podrobno predstavljeni ter analizirani. Ker je cilj naloge ugotoviti, ali lahko tehnologijo pete generacije mobilnih omrežij uporabimo za vojaške potrebe, je poseben poudarek namenjen področjem mogoče uporabe in scenarijem. Predstavljeni so arhitekturni modeli, mogoči scenariji poveljevanja in kontrole, področja uporabe za vzdrževanje sil in njihove bojne moči ter izzivi. Vključen je pregled testiranj in projektov. 5G-omrežje ima veliko zmožnosti za uporabo v vojaške namene, ima pa tudi svoje pomanjkljivosti, ki jih je, predvsem v bojnem delovanju, treba upoštevati.
Keywords: peta generacija mobilnih omrežij, vojaška uporaba, tehnične rešitve, varnost
Published: 13.01.2023; Views: 201; Downloads: 72
.pdf Fulltext (3,98 MB)

5.
Analiza stroškov v življenjskem ciklu oborožitvenih sistemov Slovenske vojske
Anton Plazar, 2022

Abstract: Nakup oborožitvenega sistema običajno pomeni velik zalogaj, saj so sodobni oborožitveni sistemi zelo zahtevni in zato tudi izredno dragi. Žal strošek nakupa še zdaleč ni največji strošek, ki ga bomo plačali. Če želimo imeti in uporabljati sodoben oborožitveni sistem, moramo računati na to, da bomo poleg stroškov nakupa imeli še druge stroške. Večji del stroškov se namreč pojavi med operativno uporabo in podporo uporabe oborožitvenega sistema. Stroški v celotni življenjski dobi nekega oborožitvenega sistema, imenovani tudi stroški v življenjskem ciklu oborožitvenega sistema, so od dva- do petkrat večji od začetnega stroška nakupa oborožitvenega sistema. Pomembno je, da že pri nakupu razmišljamo o teh stroških in jih, če je le mogoče, čim bolj analiziramo. S podrobno analizo stroškov v življenjskem ciklu oborožitvenega sistema še pred nakupom lahko kljub morebitnemu višjemu začetnemu strošku nabave pozneje pri operativni uporabi prihranimo zajetno vsoto in na koncu dosežemo nižje skupne stroške v življenjskem ciklu oborožitvenega sistema.
Keywords: življenjski cikel, stroški v življenjskem ciklu, obrambni izdatki
Published: 13.01.2023; Views: 145; Downloads: 12
.pdf Fulltext (1,58 MB)

6.
Opredelitev in uporaba slovenske nacionalne moči
Valter Ilenič, 2022

Abstract: V zaključni nalogi Opredelitev in uporaba slovenske nacionalne moči smo se osredotočili na ugotavljanje, kako se Republika Slovenija loteva obravnavane vsebine v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Pri tem smo hoteli predvsem ugotoviti, ali Republika Slovenija opredeljuje nacionalno moč tako, kot jo opredeljujejo teoretiki, in ali ima opredeljena način ter namen uporabe nacionalne moči. Ugotovitve smo želeli tudi primerjati s podobnimi državami in jih preveriti pri strokovnjakih, ki opravljajo najvišje naloge na področju nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji. Nalogo smo razdelili v pet sklopov. V prvem smo predstavili kratek razvoj teorije nacionalne moči in njeno delitev na elemente oziroma njene gradnike ter instrumente oziroma orodja za doseganje nacionalnih ciljev. Dotaknili smo se tudi teoretične opredelitve uporabe instrumentov nacionalne moči. V drugem sklopu smo opredelili velikost, regionalno umestitev in geopolitični položaj Republike Slovenije ter raziskali, kako v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti izraža nacionalno moč in opredeljuje njeno uporabo. V tretjem sklopu smo na enak način opredelili velikost, regionalno umestitev in geopolitični položaj Republike Hrvaške, Češke republike, Slovaške republike in Republike Litve kot primerljivih držav ter preučili, kako v svojih strategijah nacionalne varnosti izražajo nacionalno moč in opredeljujejo njeno uporabo. V četrtem sklopu smo primerjali izražanje nacionalne moči Republike Slovenije in opredelitev njene uporabe s preostalimi obravnavanimi državami. V zadnjem sklopu smo predstavili ugotovitve raziskave, opravljene s tremi strokovnjaki s področja nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji, s katerimi smo potrdili oziroma razširili ugotovitve. Ob koncu smo podali tudi naše videnje oziroma priporočila, kako se lotiti naslednje prenove resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Keywords: nacionalna moč, instrumenti nacionalne moči, elementi nacionalne moči
Published: 13.01.2023; Views: 138; Downloads: 15
.pdf Fulltext (1,29 MB)

7.
10. pehotni polk
2022

Published: 06.01.2023; Views: 171; Downloads: 48
.pdf Fulltext (12,34 MB)

8.
European security through the prism of identity and international conflicts (the case of the Republic of North Macedonia)
Oliver Andonov, Jana Iljeva, 2022

Abstract: The European Union, as an intergovernmental union, has been trying to create the European security identity as a reflection of the European security perception among all the Member States for more than two decades. In the implementation of this theoretical determinant in the pragmatic security policy, the question of identity at the national level and the understanding of the preservation of national security in the interstate conflicts of the European Security Area has emerged. One of the key segments of the security and identity issue is integrated in the basic interests of national security, and that is the preservation of the biological substrate for nation’s survival. The Republic of North Macedonia is facing this issue which will be discussed in paper through both the theoretical and practical aspects.
Keywords: international relations, Europe, North Macedonia, European security, national security, identity
Published: 28.12.2022; Views: 185; Downloads: 36
.pdf Fulltext (386,46 KB)

9.
The origin of some military terms
Cristina Sáiz Enfedaque, Antonio Martínez de Baños, 2022

Abstract: The influence of the Roman Empire on Great Britain was deep, and Latin was the commonly used lingua franca at that time. The terms used for some ranks, weapons, cities, and others in many cases have their etymological origin in Latin or old English, or their derivatives in Romance languages. In the military realm, the hierarchical chain of command is defined by ranks such as the word ‘officer.’ In the case of cities, it is possible to know the influence of Roman locations in Great Britain from their names, as in the example of ‘Chesterfield’. Some words come from acronyms of specifically English etymology, as in ‘radar’, while others represent the full meaning of an organization, hierarchy, and so on, such as the word ‘army’.
Keywords: armed forces, terminology, etymology, Latin, old English, acronyms
Published: 28.12.2022; Views: 186; Downloads: 32
.pdf Fulltext (413,53 KB)

10.
Establishing terminology management infrastructure – a case study of slovenian defence and military terminology
Ana Hazler, 2022

Abstract: This paper presents the process of establishing a terminology management infrastructure in the Slovenian Armed Forces (SAF) and the Ministry of Defence with the aim of ensuring standardized defence and military terminology. The process, which began in 2018, leaned on the best practices of the NATO Standardization Office and Canada’s Ministry of Defence, both of which have well-established military terminology management and standardization systems in place. As the process was established by language professionals, the paper attempts to identify the overall opinion with regard to terminology at the Ministry and in the SAF by means of a survey.
Keywords: terminology management, terminology standardization, terminology management infrastructure, subject matter experts, terminological products
Published: 28.12.2022; Views: 206; Downloads: 34
.pdf Fulltext (703,42 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top