Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vloga enotovnega podčastnika pri razvijanju tovarištva : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2014

Abstract: To diplomsko delo daje vpogled v pomen vrednot za uspešno delovanje oboroženihsil. Opisuje podčastniško karierno pot, podrobneje pa so opisane dolžnosti štabnega in enotovnega podčastnika ter podčastnika specialista. Kot ena izmed nalog enotovnega podčastnika je podrobneje opisana vloga le-tega na razvijanje tovarištva v enoti, na koncu pa so napisani primeri dobrega in slabega vpliva na tovariške odnose ter predlogi za izboljšanje le-teh.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...tovarištvo, enotovni podčastnik, podčastniška podporna linija, vrednote, sodobna vojska...
Keywords: tovarištvo, enotovni podčastnik, podčastniška podporna linija, vrednote, sodobna vojska
Published: 29.08.2014; Views: 8642; Downloads: 209
.pdf Fulltext (1,26 MB)

2.
Vpliv vojaške gimnazije na oblikovanje vrednot : magistrska naloga
Dušan Ladinek, 2010

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... vrednote, motivacija, vzgoja, vojaška šola, vrednostni sistem...
Keywords: vrednote, motivacija, vzgoja, vojaška šola, vrednostni sistem
Published: 17.04.2012; Views: 8522; Downloads: 33
URL Fulltext (0,00 KB)

3.
Vrednote v vojaški organizaciji in vloga poveljnika pri njihovem udejanjanju : zaključna naloga
Uroš Kovačič, 2007

Abstract: Vrednote nam pomagajo uravnavati in usmerjati obnašanje. Nadgrajujejo motivacijo potiskanja (potrebe in pritiske) s tem, da nam številne pojave in vidike naše stvarnosti prikažejo v privlačni luči in pogosto tudi kot našo obvezo ter dolžnost. Za Slovensko vojsko so vrednote, ki izhajajo iz splošnih civilizacijskih norm, vrednot slovenske družbe in posebnosti narave delovanja vojske bistvenega pomena. Zlasti kolektivistične vrednote so nujen predpogoj za njeno učinkovito delovanje. Z Vojaško doktrino so opredeljene naslednje institucionalne vrednote Slovenske vojske: domoljubje, čast, pogum, lojalnost, tovarištvo in predanost. Številni dejavniki vplivajo na razhajanje med vrednotami in našim dejanskim ravnanjem. Vloga poveljnika voda zato ni zgolj v tem, da podrejene seznani z vrednotami in da pripadniki vojske te vrednote sprejemajo, ampak v njegovem prizadevanju, da se te vrednote odslikavajo v njihovem delu oziroma udejanjajo. Na podrejene lahko najmočneje vpliva z lastnim zgledom, tako da si postavi visoke standarde po katerih živi v skladu s predpisi, moralo in vrednotami. V povezavi z vrednotami se mora poveljnk voda tudi zavedati pomena oblikovanja, krepitve in vzdrževanja skupinskega duha.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vrednote, poveljniki vodov, voditeljstvo, vojaški poklici, skupinski duh
Published: 03.05.2012; Views: 10160; Downloads: 387
.pdf Fulltext (165,88 KB)

4.
Znanje in motivacija poveljnika voda na direktni ravni : zaključna naloga
Petruška Krek Vogelnik, 2008

Abstract: Zaključna naloga se osredotoča na vlogi in razmerje med znanjem in motivacijo za delovanje vojaške organizacije. Pripadniki vojaške organizacije morajo najprej pridobiti ustrezna znanja in veščine, katera lahko ustrezno uporablja za delovanje v skladu s poslanstvi svojih enot. Voditelji so zadolženi za to, da znanja prenašajo na podrejene, slednji pa morajo biti pripravljeni, da jih sprejemajo. Tu pride do izraza pomen osebnostnih lastnosti, znanj in veščin, ter zmožnost učinkovitega prenosa teh v delovanje, da torej vse svoje kompetence usmeri v motiviranje podrejenih za izvajanje nalog enote. Pri motiviranju posameznikov in enote si voditelj prizadeva, da so pripadniki samozavestni in je enota povezana v kohezivno skupino, zato poseže po ukrepih kot so svetovanje, nadzor, nagrajevanje, kaznovanje in vodenje z zgledom. V proces motiviranja pa je pomembno vključiti tudi vrednote posameznika in vrednote vojaške organizacije. Znanje brez motivacije v poslanstvu vojaške organizacije, ki je pogosto tesno povezano s preživetjem, ne pokaže svojega pravega značaja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...proces motiviranja pa je pomembno vključiti tudi vrednote posameznika in vrednote vojaške organizacije. Znanje brez motivacije...
Keywords: motivacija, voditeljstvo, znanje, vrednote, Slovenska vojska
Published: 30.05.2012; Views: 9105; Downloads: 101
.pdf Fulltext (256,07 KB)

5.
Živeti vojaške vrednote : magistrsko delo
Jure Krejač, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenska vojska, vojaške vrednote, privzgoja vojaških vrednot, kriza vrednot
Published: 08.10.2012; Views: 8999; Downloads: 88
.pdf Fulltext (831,26 KB)

6.
Tovarištvo v bojni enoti : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2013

Abstract: Tovarištvo je jedro notranje povezanosti in trdnosti enote. Izraža se z medsebojnim spoštovanjem, s pomočjo in prijateljstvom. Tovarištvo povezuje pripadnike bojnih enot v negotovem in nevarnem okolju in prispeva k ohranjanjubojne morale. Je dejavnik zadovoljstva pri opravljanju vojaške službe. (Furlan (et al.), 2006, 19) V bojni enoti je tovarištvo nujno potrebnoza izvajanje nalog v najbolj neugodnih pogojih, ki jih prinaša vojna, krizne razmere in vojaška posredovanja po svetu. Uspešnost izvedbe zadane naloge je odvisna od trdnosti in povezanosti vseh členov v enoti. Močna povezanost pripadnikov in s tem velika bojna morala je ključ do uspeha v vseh vrstah bojevanja. Razvijanje tovarištva je dolgotrajen postopek in vsebuje veliko različnih aktivnosti. Pri urjenju so pripadniki izpostavljeni neugodnim vremenskim pogojem, pomanjkanju spanca in povečani fizični obremenjenosti. To skupaj pripelje do stresa, ki je normalna reakcija na nenormalno dogajanje. Skupne športne aktivnosti pripeljejo do boljšega medsebojnega poznavanja in s tem posledično pripadnosti skupini. Pripadniki morajo biti izpostavljeni stresu, istim življenjskim pogojem, nevarnostim in izkušnjam, pri katerih se prebuja njihov bojni duh in veča pripadnost do enote. Brez tovarištva je enota na bojišču obsojena na neuspeh. Nezaupanje med vojaki in poveljniki vodi do sporov in neizpolnjevanja ukazov. Neizpolnjevanje ukazov ter s tem neizvrševanje nalog je lahko kritičnega pomena za preživetje enote v bojnem okolju. Že sama odsotnost od doma je za vojaka velik stres. Četudi je vojak na misiji v bazi in dokaj varnem okolju, je odsotnost tovarištva lahko ključnega pomena pri njegovem preživetju. Odsotnost zaupanja, tovarištva in spoštovanja lahko na misiji vodi v depresijo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: tovarištvo, voditeljstvo, boj, bojna enota, vrednote
Published: 14.05.2013; Views: 9230; Downloads: 117
.pdf Fulltext (955,26 KB)

7.
Pomen načrtov integritete z vidika družbene koristnosti
Jasna Fedran

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...integriteta, vrednote, korupcija, Slovenija...
Keywords: integriteta, vrednote, korupcija, Slovenija
Published: 11.06.2013; Views: 8371; Downloads: 53
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

8.
Vrednote zaposlenih kot dejavnik uspešnosti v vojaški organizaciji : zaključna naloga
Borut Vitek, 2013

Abstract: Ob vključitvi posameznika v delovni proces pride do interakcije med njim in organizacijsko kulturo organizacije, kateri se je pridružil. Da bi bilo delo v organizaciji uspešno, mora le ta razviti primerno in jasno organizacijsko kulturo, katere sestavni del so tudi vrednote. Vrednote so najpomembnejši del kulture, ki nastaja v procesu skupinskega reševanja problemov. Vrednote pa niso pomembne samo za organizacijo kot celoto, temveč tudi za vsakega posameznika v njej. Vrednote namreč lahko označimo tudi kot življenjska vodila in kot pomemben dejavnik obnašanja ljudi. Prav tako pa so vrednote lahko tudi vir notranjih konfliktov, ki jih doživlja posameznik, kadar delo, ki ga opravlja, ni v skladu z njegovim sistemom vrednot. Organizacije morajo pri svoji dejavnosti posvetiti pozornost svojim zaposlenim, ki so ključni faktor pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Predvsem morajo poskrbeti, da bo sistem vrednot, ki jih zasleduje organizacija, znan in osvojen s strani zaposlenih. Pri tem pa je pomembno, da so vrednote posameznika in vrednote organizacije usklajene v največji meri. Problem, v nalogi, je obravnavana domnevna neusklajenost vrednot zaposlenih z vrednotami SV. V empiričnem delu naloge sem raziskal in opredelil mesto in pomen deklariranih vrednot v SV pri pripadnikih v vojaškem kolektivu, ter ugotavljal skladnost teh vrednot z osebnimi. Namen raziskave je bil ugotoviti ali deklarirane vrednote SV pozitivno vplivajo k boljšemu delovanju SV.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vrednote, vojaška organizacija, osebne vrednote posameznika, vrednote Slovenske vojske
Published: 13.12.2016; Views: 8108; Downloads: 72
.pdf Fulltext (453,77 KB)

9.
Bojna morala v bataljonu - vloga poveljujočih pri graditvi in ohranjanju bojne morale : zaključna naloga
Viljem Kovačič, 2009

Abstract: Vojak še vedno zavzema osrednjo vlogo v vojaški organizaciji. Je tisti, ki upravlja z oborožitvenimi sistemi, vojaško tehniko in opremo ter predstavlja enega izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na izid vojaških operacij.Če želimo imeti uspešno vojaško organizacijo se je potrebno osredotočiti predvsem na človeka. Cilj vsake vojaške organizacije je poiskati čim boljše metode za razvijanje in krepitev bojne morale, saj ta pomaga oboroženim silam doseči cilj oziroma zadano nalogo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...bojna morala, bataljoni, morala, vrednote, Slovenska vojska, domoljubje, poveljniki...
Keywords: bojna morala, bataljoni, morala, vrednote, Slovenska vojska, domoljubje, poveljniki
Published: 15.03.2017; Views: 6981; Downloads: 103
.pdf Fulltext (476,94 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top